Het Cobra Team draait 100% legaal. Dit houd in dat wij onze plichten als radio station nakomen en alle muziek-rechten betalen. Buma en SENA verzorgen deze licenties. Hieronder een beschrijving over de instanties van wat ze precies doen.

Buma-Stemra

Muziekauteurs
Er zijn mensen die muziek maken terwijl je nooit een geluid van ze zult horen: muziekauteurs. Zij zijn degenen die aan de wieg staan van het succes van de artiesten die hun werk uitvoeren. De muziek waarvan wij genieten is door hen bedacht. Net als anderen hebben zij recht op een vergoeding wanneer hun werk wordt gespeeld, gezongen of vastgelegd. Het auteursrecht is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het economisch en cultureel belang ervan is groot. En wat te denken van de persoonlijke band tussen de maker en zijn werk? Dankzij de Auteurswet bepaalt de auteur wat er met zijn creaties gebeurt. Het auteursrecht is bedoeld om te voorkomen dat iemand zonder toestemming gebruik maakt van een werk wat door een ander is gemaakt.
Persoonlijkheidsrechten
Naast exploitatierechten bestaan ook persoonlijkheidsrechten (of morele rechten). Persoonlijkheidsrechten beschermen de persoonlijke band tussen de maker en zijn werk. Zo mag een auteur zich bijvoorbeeld verzetten tegen openbaarmaking van zijn werk onder een andere naam, tegen wijziging van het werk en tegen aantasting van zijn creatie die zijn eer, naam of waarde kunnen schaden. De persoonlijkheidsrechten blijven bij de maker van de werken en kunnen niet worden overgedragen aan Buma/Stemra.
Auteursrecht duurt niet eeuwig. Zeventig jaar na het overlijden van de auteur vervalt het recht. Om precies te zijn: zeventig jaar na de eerste januari volgend op het jaar van overlijden. Daarom is veel klassieke muziek inmiddels vrij van auteursrecht.
Exploitatierechten
De rechten om werken openbaar te maken en te verveelvoudigen worden ook wel exploitatierechten genoemd. Veel muziekauteurs kiezen ervoor om hun exploitatierechten over te dragen. Ze laten het aan een andere persoon of organisatie over om hun muziekauteursrecht te exploiteren en vergoedingen te regelen voor gebruik van hun werk. Denk aan muziekuitgevers die op basis van een uitgavecontract (een deel van) de exploitatierechten overnemen om het werk van de auteur te promoten. Ruim 20.000 componisten en tekstdichters hebben de exploitatie van hun muziekauteursrecht overgedragen aan Buma/Stemra.

SENA

Bedenkers versus makers van muziek
Bij de productie van muziek zijn verschillende partijen betrokken: de bedenkers en de makers. Buma/Stemra houdt zich bezig met auteursrecht en komt op voor de belangen van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers, oftewel de bedenkers van muziek. Sena houdt zich bezig met het naburig recht en komt op voor de belangen van uitvoerende artiesten en producenten (platenmaatschappijen), oftewel de makers van muziek.
Het verschil tussen naburige rechten en auteursrechten
Naburige rechten zijn rechten van o.a. uitvoerend kunstenaars en platenproducenten voor het gebruik van hun muzikale prestaties. De beschermingstermijn van hun muziek is vastgesteld op 50 jaar. Het auteursrecht is het recht van de maker van bijvoorbeeld een muziekwerk om dat openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na het overlijden van de auteur.